Zgłoszenia można dokonać przez złożenie karty zgłoszenia zawodnika. Formularz należy wydrukować, wypełnić i oddać w biurze zawodów. Formularze zgłoszeń będą dostępne także w biurze zawodów. Ponieważ w styczniu 45 osób zapisało się poprzez formularz internetowy i nie pojawiło na zawodach, to aby uniknąć niepotrzebnych kosztów (w związku z przejściem na elektroniczny system pomiaru czasu za każdy numer startowy z chipem zapłacimy od lutego prawie 3,70 zł) zapisy przez stronę internetową nie będą na razie uruchamiane.

Zgłoszenie jest ważne do końca 2015 roku.

Numery startowe będą różne dla każdej konkurencji:

  • bieg: 1001, 1002, 1003, ...., 9999
  • nordic walking: 101, 102, 103, ..., 999
  • canicross: 1, 2, 3, ..., 99

I dlatego przy zmianie konkurencji należy złożyć nowe zgłoszenie i pobrać numer startowy odpowiedni do konkurencji. Numery startowe dla zawodnika w danej konkurencji są stałe w całym sezonie 2015.

Numery przyznane w styczniu ulegną zmianie na nowe według następującego klucza:

  • bieg: numer 1 zmieni się na 1001, 2 na 1002, 3 na 1003, ... -czyli do każdego styczniowego numeru dodajemy 1000
  • nordic walking: numer N1 zmieni się na 101, N2 na 102, N3 na 103, ... -czyli w każdym styczniowym numerze usuwamy literę N i dodajemy 100
  • canicross: numer C1 zmieni się na 1, C2 na 2, C3 na ... -czyli w każdym styczniowym numerze usuwamy literę C

Zmiany numerów są spowodowane niemożnością wprowadzania liter do elektronicznego systemu pomiaru czasu, muszą być same cyfry.