Drukuj

 

         Od wczesnych lat 30. XX wieku lekkoatleci w średnim wieku rywalizują z młodszymi kolegami, szczególnie w biegach ulicznych i przełajowych. Od lat sześćdziesiątych są organizowane w USA mistrzostwa klasy Masters, które w latach siedemdziesiątych zostały rozpropagowane również na terenie Europy. W tych czasach uformowała się World Association of Veteran Athletes, później przemianowana na World Masters Athletics, organizacja tworząca standardy i przepisy dotyczące lekkiej atletyki dla kategorii Masters, bazujące na regulacjach IAAF.

         Przez wiele lat rywalizacji w różnych kategoriach wiekowych i na różnych dystansach, WMA zgromadziła bogatą bazę danych wyników i rekordów. Pojawiła się też idea stworzenia uniwersalnej metody sprawiedliwej klasyfikacji, pozwalającej na rywalizację ze sobą zawodników w różnym wieku. I tak w roku 1989 powstała pierwsza wersja tzw. Road Age Standards – tabeli pozwalającej na przeliczanie wyników z uwzględnieniem płci i wieku, aby były ze sobą porównywalne. Tabela zawiera rekordowe czasy oraz przeliczniki dla większości typowych dystansów biegów ulicznych, aktualizowane co kilka lat (ostatnia aktualizacja z roku 2015). Jak to działa? Przeliczniki wiekowe są mnożone przez osiągane czasy, aby otrzymać zunifikowane porównywalne wyniki. Dodatkowo zdefiniowano klasy wytrenowania. Standardy wiekowe są wyrażone w sekundach. Dzieląc standard dla Twojego wieku przez Twój czas otrzymasz wskaźnik Twojego wytrenowania w %. WMA zdefiniowała takie oto klasy:

My na nasze potrzeby dodaliśmy jeszcze kilka:

        A dlaczego na nasze potrzeby? Otóż postanowiliśmy stworzyć dodatkową klasyfikację Road Age Standards na bazie klasyfikacji Szybcy w naszej Prowokacji. Zastosowaliśmy w niej zarówno przeliczniki wiekowe, jak i klasy wytrenowania. Dodatkowych nagród, fanfar i benefitów nie zapewniamy, ale w przygotowanych przez nas tabelach każdy z Prowokacyjnych biegaczy (w wieku od 5 lat w górę - brak przeliczników RAS dla młodszych) może sprawdzić, na którym miejscu jest w zunifikowanej wiekowo klasyfikacji, oraz jakiej odpowiada klasie RAS. Mamy dla Was dobre wiadomości: są wśród nas nawet reprezentanci klasy regionalnej, a denatów brak! A dzięki regularności biegania, którą zapewnia Prowokacja, klasa kanapowa i hobbystyczna z pewnością doszlusuje wkrótce do poziomu amatorskiego.

      Autor tekstu i tabel: Jacek Olszewski, AKMB Pędziwiatr Gliwice